image

Предлагани услуги

Изработка на фирмени сайтове с уеб сайт Лесен е предназначено за всички които имат ограничен бюджет за направа на фирмен сайт, както и необходимостта за в бъдеще да го развиват като добавят нови интернет страници в него. Особено подходяща създаване на сайт за хора, работещи на свободна професия - адвокати, счетоводители, лекари, дизайнери и др. Подходящ пакет за изграждане на фирмен сайт както за лични страници, така и за фирми нуждаещи се от информативни сайтове. Уеб сайт Лесен е подходящ и за фирмени сайтове с предвидено съдържание на различни езици.


Всички права запазени