image
image
image

Частна детска градина

За нас всяко дете е един уникален и особено интересен свят. В Частна детска градина ние отделяме специално внимание детето да бъде защитено в своя свят. Децата по своята същност са любопитни, естествени и възприемчиви.

Ние работим с ясната представа, че Детето е най-голямото богатство за своите родители! Всеки родител иска да даде максималното за своето съкровище, за да бъде То здраво и щастливо, вървейки по пътя на своето развитие. За нас всяко дете е един уникален и особено интересен свят.

Спокойствие и сигурност

image

Здрави, щастливи, знаещи и можещи деца - спокойни родители. За вашето дете ще бъдат осигурени спокойствие и сигурност.

Здравословна среда

image

Детето е най-голямото богатство за своите родители! Всеки родител иска да даде максималното за своето съкровище.

Творческа атмосфера

image

Насърчавайки креативното поведение по време на игра, им позволяваме да откриват своите многообразни връзки със света и изкуствата.

Накратко за нас

Обучението е процес, който подготвя човек или група хора за длъжност в определен бъдещ момент. Придобиването на знания, умения и компетенции става в резултат на преподаване на професионални или практически умения и знания, които се отнасят до конкретни полезни компетенции. Обучението има конкретни цели за подобряване на възможностите, капацитета, производителността и ефективността на обучаващите се.

В работата си ние насърчаваме развитието на уменията и обучението. Различните форми на обучение са предпоставка за пълноценно време за детето в овладяването на знанията и практическите дейности. Използваме авторски учебни материали и съвременни доказани Образователни технологии.
Представляваме една качествено различна и нова концепция във всяко отношение. Обучение чрез мултимедийни продукти и учебни материали. Системата на обучение гарантира висока успеваемост и дава стабилна основа върху която се развиват знанията в следващите класове.