image
image
image
image
image

Адрес

въведете текстов блок с примерно съдържание

Добре дошли в нашия сайт!

въведете текстов блок с примерно съдържание - може да съдържа текстов блок с връзки към други страници въведете текстов блок с примерно съдържание - може да съдържа текстов блок с връзки към други страници въведете текстов блок с примерно съдържание - може да съдържа текстов блок с връзки към други страници

Текст

image

въведете текстов блок с примерно съдържание

Съдържание на демо страница

Съвременните уеб сайтове са т.нар. динамични сайтове. Т.е. те разполагат с административна система, чрез която в графичен режим лесно и бързо да се поддържа актуалността на страниците дори и от лица с минимални компютърни умения.

Администрацията, която ние предлагаме е едно съвременно технологично решение, базиращо се на принципа "влачи и пусни". Нужните джаджи - текст, снимки, коментари и др. са разположени в горната част на всяка една страница. За работа с тях във вашия сайт е нужно просто да ги издърпате от горната лента и завлачите на мястото в самата интернет страница, където искате да се появи: текст, снимка, галерия, коментари, въпроси, таблица, файлове за теглене, форми за комуникация с потребители и т.н.

За секунди може да преподредите блоковете във всяка една страница на своя сайт, както и да управлявате менюто и разположените линкове в него. Самата администрация за сайт е изработена изцяло на български език.