shadow
Консултиране на семейни двойки
Семейства и двойки, живеещи на семейни начала
Консултиране за родители
Проблеми в общуването между родители и деца
Индивидуално консултиране
Конфликт или затруднения в семейните отношения

„Няма особено значение откъде ще тръгнеш,

  важно е да знаеш накъде отиваш.“

Семейна психотерапия и консултиране

Всеки родител иска детето му да е щастливо, добро и възпитано. Какво разбираме под „методи на възпитание и отглеждане на деца“? Това са начините, по които избираме да реализираме целите на детското възпитание. А то от своя страна означава изграждане на ценностна система в индивида от рано. Ако вашето дете расте в приятелска среда, то ще познава любовта от рано и ще научи да я дарява. Възпитанието се нуждае от  ясен, истински, но сериозен тон. В тези три качества се съдържат истината на живота.

Подходът ни е базиран на потребностите и възможностите на децата и хората, на които помагаме. Ние ги насърчаваме да се справят с проблемите и предизвикателствата, като им осигуряваме подкрепа и сигурност в живота. Нашият екип има уменията, компетенциите и експертизата, за да осигури необходимата подкрепа. Работим в тясно сътрудничество със специалисти в образователната, здравната, социалната система.

02/123456789