цялостното проектиране, изграждане и поддържане на зелените пространства