ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕГЛЕДАЧКИ 

image

нашите предимства

Разполагаме с висококвалифициран персонал, назначаван под одобрението на психолози, периодично обучаван от психолози и специалисти , подлаган на психологически тестове и проверки

image

контрол на услугите

Ръководството на фирмата осъществява системен контрол върху работа, като се поддържа обратна връзка с клиента, за да се повиши качеството на предлаганите от нас детегледачески услуги

image

удобство за вас

Потърсете ни! Тъй като сме мобилни, разполагаме със собствен транспорт, реагираме бързо и адекватно, и по този начин успяваме да задоволим напълно изискванията на най-взискателните клиенти

Накратко за нас

Всеки родител иска детето му да е щастливо, добро и възпитано. Какво разбираме под „методи на възпитание и отглеждане на деца“? Това са начините, по които избираме да реализираме целите на детското възпитание. А то от своя страна означава изграждане на ценностна система в индивида от рано. Ако вашето дете расте в приятелска среда, то ще познава любовта от рано и ще научи да я дарява. Възпитанието се нуждае от  ясен, истински, но сериозен тон. В тези три качества се съдържат истината на живота.

Подходът ни е базиран на потребностите и възможностите на децата и хората, на които помагаме. Ние ги насърчаваме да се справят с проблемите и предизвикателствата, като им осигуряваме подкрепа и сигурност в живота. Нашият екип има уменията, компетенциите и експертизата, за да осигури необходимата подкрепа. Работим в тясно сътрудничество със специалисти в образователната, здравната, социалната система.